ViaDao
Weg van Leren

Inleiding
Leren en opleiden krijgt een steeds belangrijkere plaats in het Land van Zorg en Welzijn. Dat leren op de werkplek niet enkel weggelegd is voor stagiaires en leerlingen is een bewustwording die steeds meer vorm en inhoud krijgt. Als werkers bij willen blijven en hun kennis op niveau willen houden zullen ook zij in beweging moeten komen/blijven. Als opleider in zorg en welzijn heb je iedere dag te maken met de dynamiek die het bovenstaande oplevert en wordt er verwacht dat je hier, vanuit je taken en verantwoordelijkheden, mee aan de slag gaat. Maar hoe doe je dat en hoe doen anderen dat??

Een andere ontwikkeling is dat de markt op dit moment erg krap is en de centen duur. Kostbare (in geld en tijd) opleidingen en cursussen passen op dit moment niet in de actualiteit, maar de behoefte aan “nieuwe kennis”, het trainen van vaardigheden en het uitwisselen van gedachtes en ideeën is meer dan aanwezig.

Als bureau dat zich bezighoudt met deskundigheidsbevordering en teamontwikkeling hebben we er over nagedacht hoe hier op een gepaste manier een bijdrage aan te leveren. We hebben het plan opgepakt een viertal laagdrempelige bijeenkomsten voor opleiders in zorg en welzijn te organiseren waarin relevante thema's centraal staan en de mogelijkheid is om collega's uit andere instellingen te ontmoeten.

Doelgroep
-Praktijkopleiders
-Functionarissen betrokken bij opleiden in zorg en welzijn
Inhoud cursus (thematieken)

1. Opleiden in moeilijke tijden, een extra uitdaging voor de opleider
De plaats van opleiden en de activiteiten die daarbij horen binnen het “dagelijkse werk” is al jaren onderwerp van discussie. Dit zal de komende tijd zeker niet veranderen. Het werk moet met minder gedaan worden terwijl de vraag om kwaliteit toeneemt. In dit spanningsveld beweegt de opleider zich en doet zijn best zowel de werkeenheid als de stagiaire/leerling te bedienen. Taak- en functieomschrijvingen, vastliggende procedures, gemaakte afspraken enz. moeten hier aan bijdragen, maar er is meer nodig. Van de opleider wordt meer gevraagd, hij/zij zal moeten onderhandelen, verbinden, relativeren, analyseren en nog veel meer. Tijdens deze bijeenkomst wisselen we ervaringen op dit gebied uit a.d.h.v. praktijkcases en gaan we op zoek naar handvatten hoe het een ander anders (beter) aan te pakken.

2. Coachen, aansturen, ondersteunen, voorzeggen ... wanneer doe je wat??
Als je leerlingen, stagiaires, medewerkers of werkbegeleiders begeleidt in het uitvoeren van hun opleidingswerkzaamheden is er niet één manier van begeleiden en ondersteunen die bij iedereen past. Soms is het één beter in een situatie soms het andere, en dan heb je ook nog te maken met medewerkers/collega's met hun “eigen (v)aardigheden”. Coachen mag dan nog steeds “hot zijn” maar soms is voorzeggen misschien wel beter. Tijdens deze bijeenkomst delen we ervaringen op dit gebied, gaan we in op hoe je voorkeursstijl los te laten en gaan we uiteindelijk met tips die het uitproberen waard zijn heen.

3. Werkplekleren, iedereen in beweging
Als het om werkplekleren gaat is de focus binnen veel zorg- en welzijnsorganisaties vooral gericht op leerlingen en stagiaires. Toch is aandacht voor leren en ontwikkelen van medewerkers minstens zo belangrijk. Natuurlijk wordt er door het uitvoeren van het werk iedere dag geleerd maar vaak zie je toch nog een afwachtende houding als het gaat om initiatieven op het gebied van professionalisering en het verder ontwikkelen van het (eigen) handelen. Aanbod in de vorm van klinische lessen, intervisie en “vaststaande” scholingen vormen vaak de basis van werkplekleren. Maar er is meer!!! Tijdens deze bijeenkomst bespreken we enkele actuele ontwikkelingen binnen de instellingen op het gebied van (infomeel) leren en bieden jullie de kans om deze kennis te delen. Daarnaast mag je van ons verwachten dat we een aantal ideeën aanreiken die het overwegen waard zijn.

4. Zelfsturend leren in de praktijk
Zowel binnen onderwijsinstellingen als ook binnen welzijn- en zorginstellingen heeft de term zelfsturend leren zijn intrede gedaan. De lerende moet meer regie krijgen over zijn eigen leerproces. Dit past natuurlijk geheel binnen de (maatschappelijke) ontwikkelingen en staat als principe eigenlijk ook niet ter discussie. De vraag is echter hoe je het vorm en inhoud kunt geven. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op het wat zelfsturend leren is en welke factoren hierop van invloed zijn. Om vervolgens het bovenstaande te vertalen naar de eigen werksituatie.
Bijeenkomsten en werkvormen
Tijdens de bijeenkomsten zal m.b.v. verschillende werkvormen, waarbij kennisoverdracht en het bespreken van ervaringen worden afgewisseld, worden ingegaan op de betreffende thematiek. Dit alles met de bedoeling om te komen tot praktische handvatten die direct in het werk te gebruiken zijn. De thema's kunnen in onderling overleg aangescherpt worden.
Locatie, data, tijden en groepsgrootte
- ViaDao, Oirschotseweg 100a, Best

Bijeenkomsten kunnen het hele jaar worden gestart, dit gebeurt in overleg en bij voldoende aanmeldingen. Richtlijn groepsgrootte: 8 deelnemers

Als er meerdere aanmeldingen zijn uit eenzelfde organisatie is het ook mogelijk de bijeenkomsten op locatie te verzorgen, in samenspraak wordt er dan een passend programma gemaakt.
Kosten
De kosten voor 4 bijeenkomsten bedragen Euro 250,00 (exclusief BTW).

Mocht je een keer verhinderd zijn, dan kun je een collega vragen in jouw plaats te gaan.

Inclusief eventuele materialen, koffie, thee e.d.
Verdere informatie
Contactpersoon: Marijn Duffhauss
Telefoon: 06-21487302
e-mail: m.duffhauss@viadao.nl

Terug naar boven