ViaDao
Weg van Leren

Inleiding
De laatste jaren is er veel veranderd in de organisatiestructuur van zorg- en welzijnsinstellingen. Verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie gelegd en een ontwikkeling als zelfsturing heeft verdere invulling gekregen. Dit vereist dat werkers niet enkel inhoudelijk vaardig zijn maar ook capaciteiten bezitten op het gebied van organiseren, ondernemen, coördineren en motiveren. Een andere ontwikkeling is dat de markt op dit moment erg krap is en de centen duur. Kostbare (in geld en tijd) opleidingen en cursussen passen op dit moment niet in de actualiteit, maar de behoefte aan “nieuwe kennis”, het trainen van vaardigheden en het uitwisselen van gedachtes en ideeën is meer dan aanwezig.
Als bureau dat zich bezighoudt met deskundigheidsbevordering en teamontwikkeling hebben we er over nagedacht hoe hier op een gepaste manier een bijdrage aan te leveren. We hebben het plan opgepakt in het najaar van 2017 een viertal laagdrempelige bijeenkomsten te organiseren waarin relevante thema's centraal staan en de mogelijkheid is om collega's uit andere instellingen te ontmoeten.
Doelgroep
-Teamcoaches
-Coördinatoren
-Kartrekkers (van zelforganiserende teams)
-Medewerkers op de werkvloer met coördinerende en coachende taken
Inhoud cursus (thematieken)
1. Coachen, aansturen, ondersteunen....wanneer doe je wat??
Als je leiding geeft (of mensen begeleidt in het uitvoeren van hun werkzaamheden) is er niet één manier van leiding geven die heilig is. Soms past het één beter in een situatie soms het andere, en dan heb je ook medewerkers/collega's met hun eigen “eigen aardigheden”. Tijdens deze bijeenkomst delen we ervaringen en gaan we in op het durven maken van keuzes in het eigen handelen zonder jezelf te verliezen.

2. Veranderen, verbeteren en ontwikkelen, van organisch tot strak gepland
Iedere verandering vereist zijn eigen aanpak, soms heb je tijd maar meestal niet. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we een aantal methodieken en ideeën m.b.t. veranderen, verbeteren en ontwikkelen, we toetsen deze aan opgedane ervaringen en vertalen het e.e.a. naar praktische tools.

3. Van “hoe krijg ik ze mee” naar hoe komen we gezamenlijk in beweging
Annemarie Mars beschrijft in haar boek “Hoe krijg je ze mee” de gezamenlijke ambitie als die richting geeft aan het handelen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. Hoe bekend is men met deze gemeenschappelijke ambitie en wat kun je doen om de ambitie gemeenschappelijk te krijgen?

4. Zelforganiserende teams; van chaos naar high performance
Door de jaren heen zijn er veel activiteiten ondernomen om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen, of beter gezegd daar te leggen waar ze horen. De bewegingen die zijn gemaakt zijn het meest te vergelijken met de processie van Echternach (3 stappen vooruit en 2 terug). Zelfsturing werd zelforganisatie en wie op welke manier aan welk roer moest en moet staan blijft een complex vraagstuk.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we even terug naar het begin van de gedachte van zelfsturing om vervolgens snel met elkaar in gesprek te komen over het heden. Hoe staat het er voor en op welke manier wordt er inhoud aan zelforganisatie gegeven. Ervaringen worden getoetst en gedeeld en nieuwe inzichten worden aangereikt.
Bijeenkomsten en werkvormen
- 4 bijeenkomsten van 2,5 uur

De bijeenkomst start met een korte inleiding, vervolgens zal er in verschillende werkvormen verder in gegaan worden op de betreffende thematiek. Dit alles met de bedoeling om te komen tot praktische handvatten die direct in het werk te gebruiken zijn. De thema's kunnen in onderling overleg aangescherpt worden.
Locatie, data, tijden en groepsgrootte
ViaDao, Oirschotseweg 100a, Best

Bijeenkomsten kunnen het hele jaar worden gestart, dit gebeurt in overleg en bij voldoende aanmeldingen.

Richtlijn groepsgrootte: 8 deelnemers

Als er meerdere aanmeldingen zijn uit eenzelfde organisatie is het ook mogelijk de bijeenkomsten op locatie te verzorgen, in samenspraak wordt er dan een passend programma gemaakt.
Kosten
De kosten voor 4 bijeenkomsten bedragen Euro 250,00 (exclusief BTW). Dit is inclusief koffie, thee en eventuele materialen.

Mocht je een keer verhinderd zijn, dan kun je een collega vragen in jouw plaats te gaan.

Verdere informatie
Contactpersoon: Johann van Schijndel
Telefoon: 06-51058415
e-mail: j.vanschijndel@viadao.nl

Terug naar boven