ViaDao
Weg van Leren

ViaDao Over ons


ViaDao wordt gevormd door Johann van Schijndel en Marijn Duffhauss. Wij hebben beiden in allerlei functies in zowel de zorg- en dienstensector gewerkt. Ook hebben we diverse jaren in nauwe samenwerking met het praktijkveld onderwijs ontwikkeld en verzorgd en zijn als docent CRKBO-geregistreerd (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Johann van Schijndel
Johann van Schijndel heeft de opleiding HBO-verpleegkundige gevolgd en is daarna in Maastricht als gezondheidswetenschapper afgestudeerd. Hij heeft meer dan 12 jaar ervaring in verschillende functies in de directe zorg en het management van zorg-en welzijnsinstellingen. De afgelopen jaren heeft hij zich bezig gehouden met scholing, training en advies, met in het bijzonder aandacht voor veranderkunde en methodische probleemoplossing.
Marijn Duffhauss
Marijn Duffhauss heeft na de opleiding HBO-verpleegkundige ervaring opgedaan in de psychiatrie, thuiszorg, ouderenzorg en revalidatie. Daarnaast is ze werkzaam geweest in verschillende P&O functies. De afgelopen jaren heeft ze scholing en training verzorgd binnen instellingen en Hogescholen, zij heeft zich ontwikkeld tot trainer en coach gericht op ontwikkelen van individuen en teams. Daarnaast biedt zij zorg en begeleiding in thuissituaties en zorginstellingen.ViaDao Onze visie op leren en ontwikkelen

Aangetoond resultaat is niet altijd een afspiegeling van wat je kunt, belangrijk is ook wat je ervan hebt geleerd. Wij wijken af van scholing waarbij het leerresultaat, en vaak ook de weg er naar toe, al vooraf is bepaald. In onze visie komt het bepalen van het eindresultaat tot stand in samenspraak met de professional. ViaDao is van mening dat de juiste instrumenten kunnen helpen om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij dient het gezamenlijk geformuleerde doel leidend te zijn en niet de modellen, methodieken en theorieën. ViaDao vindt dat je alleen dat moet gebruiken wat ook daadwerkelijk meerwaarde heeft. Deze gedachte is gebaseerd op eclectisch denken, waarvan Cicero ooit een van de grondleggers was.

In de praktijk komt het er op neer dat ViaDao samen met de klant gaat kijken wat de juiste weg van leren is. Inspraak en eigen verantwoordelijkheid van werkers binnen organisaties is hierbij een waardevol goed.

Cicero
Grondlegger van het eclectisch denken


ViaDao Onze visie op zorg en begeleiding

Veel van het bovenstaande is ook geldig als het gaat om onze visie op zorg en begeleiding. Het uitgangspunt is om samen met de klant te bepalen wat belangrijk voor haar/hem is en wat er voor nodig is dat te bereiken. Belangrijk daarbij is dat we samenwerken vanuit wederzijds respect en dat we van te voren, maar zeker ook onderweg bepalen wie welke rol heeft en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. We gaan voor de relatie, staan dichtbij maar dit wel vanuit een professionele attitude. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
Interesse gewekt?
Maak vrijblijvend een (telefonische) afspraak om uw vragen en wensen te bespreken.
contact@viadao.nl of 06-51058415